Uwaga:
TEST2DRIVE jest obecnie jedną z metodyk prowadzenia psychologicznych badań orzeczniczych w ramach aktualnie oferowanego systemu OPTIMIS.

Dowiedz się więcej

TEST2DRIVE

TEST2DRIVE jako innowacyjny system do o psychologicznych badań kierowców i pracowników jest prekursorem aktualnie oferowanego systemu OPTIMIS, gdzie został jedną z metodyk prowadzenia psychologicznych badań orzeczniczych.

OPTIMIS powstał jako rozszerzenie i uzupełnienie Systemu TEST2DRIVE i aktualnie jest  kompleksowym system skierowanym do psychologów realizujących szeroki zakres psychologicznych badań orzeczniczych, nie tylko w obszarze psychologii transportu, ale także medycyny pracy, badania na broń oraz innych obszarach regulowanych przepisami prawa.

Dowiedz się więcej na https://optimis.com.pl

TEST2DRIVE ZMIENIA SIĘ

Test2Drive stał się częścią systemu Optimis

METODYKI BADAŃ

W systemie OPTIMIS dostępne są następujące metodyki badań:

Dowiedz się więcej na https://optimis.com.pl

INNOWACJE

System TEST2DRIVE został w całości zaprojektowany i opracowany w zespole R&D ALTA
pod kierunkiem naukowym dr. hab. Adama Tarnowskiego.

Od roku 2014 kiedy to został wprowadzony na rynek i udostępniony Klientom był aktywnie rozwijany i udoskonalany, aby w latach 2019-2021 przejść istotną metamorfozę zarówno w warstwie technologicznej jak i merytorycznej i przekształcić się w system OPTIMIS.

TEST2DRIVE był pierwszym system, który umożliwiał zbadanie wszystkich kluczowych, wymaganych prawnie cech i obszarów, zastąpienie rozbudowanej, tradycyjnej aparatury i testów papier-ołówek systemem komputerowym, przy zachowaniu niezbędnego poziomu obiektywności i standaryzacji pomiaru.

Jako wyjątkowe, innowacyjne na rynku rozwiązanie system TEST2 DRIVE uzyskał wiele nagród i wyróżnień. Wśród nich:

  • 2015 – wyróżnienie w konkursie INNOWATOR ŚLĄSKA
  • 2016 – złoty medal za innowacje technologiczną na Światowej wystawie Innowacyjnych technologii w Brukseli dla zespołu R&D ALTA w składzie: dr hab. Adam Tarnowski, mgr Tatiana Szostok, mgr Monika Gęga, mgr Krzysztof Szostok
  • 2016 – ZŁOTY LAUR INNOWACYJNOŚCI dla firmy ALTA za projekt TEST2DRIVE – Nowoczesne badanie kierowców

OD KOGNITYWISTYKI DO DECYZJI DIAGNOSTYCZNEJ

Kiedy w 1989 roku po raz pierwszy zetknąłem się z kognitywistyką, podejmując współpracę z austriacką firmą Schuhfried, nawet nie podejrzewałem, dokąd mnie i (od 1991) firmę ALTA ta współpraca doprowadzi. Lata, które od tego momentu minęły, to lata zdobywania doświadczeń – przez ludzi, którzy są firmą ALTA, a także przez osoby współpracujące. Krzepliśmy w dziedzinie komputerowego wspomagania diagnostyki psychologicznej ze szczególnym uwzględnieniem procesów poznawczych, uczyliśmy się konstruowania procedur diagnostycznych – w takiej właśnie kolejności. Najpierw byli europejscy i światowi odbiorcy narzędzi diagnostyki psychologicznej wspartej zaawansowaną technologią, potem dopiero pojawił się polski odbiorca.

Technologia wciąż się zmieniała, a my wraz z nią. Dojrzewał system prawny regulujący prowadzenie badań psychologicznych w Polsce, w tym badań psychologicznych osób prowadzących pojazdy. Dojrzewała świadomość stosowania dobrych jakościowo, spełniających określone już dawno standardy narzędzi diagnostycznych. Dojrzewała sama kognitywistyka jako nauka, zdobywając samodzielne miejsce w programach nauczania wyższych uczelni. I oto technologia, system prawny, świadomość odbiorców, kognitywistyka, nauka i biznes, teoria i praktyka zbiegły się w jednym systemie, które oddajemy Wam, Szanowni Użytkownicy, do dyspozycji. W systemie tym, nazwanym przez nas TEST2DRIVE, zawarte są wiedza i doświadczenie Twórców – merytorycznych i technologicznych – a także ich wielkie zaangażowanie i niespożyta motywacja. Mamy nadzieję, Szanowni Użytkownicy, że ten system będzie Wam potrzebny.

Żaden system nie zastąpi psychologa w podjęciu ostatecznej decyzji diagnostycznej, ale liczymy na to, że TEST2DRIVE bazujący na rzetelnej wiedzy kognitywistycznej i udogodnieniach funkcjonalnych, które płyną z wykorzystania zaawansowanej techniki komputerowej, w tym globalnej sieci, jaką jest Internet, mocno Was wesprze.

Piotr Szostok

Prezes Zarządu ALTA Sp. z o.o.

Metodyka TEST2DRIVE systemu OPTIMIS spełnia wszystkie wymagania
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy

O NAS

Jesteśmy jedną z najdłużej działających w Polsce firm oferujących
produkty i usługi związane z szeroko pojętą psychologią pracy.

Od 1991 wspieramy Klientów swoją wiedzą ekspercką oraz doświadczeniem w zakresie tworzenia narzędzi psychologicznych.

Specjalizujemy się w budowaniu sprawdzonych, rzetelnych i trafnych metod i narzędzi psychometrycznych wspierających codzienną pracę psychologów.

W oferowanych usługach i produktach łączymy rzetelną wiedzę psychologiczną, współczesne osiągnięcia kognitywistyki oraz nowoczesne technologie.

Wypracowujemy rozwiązania według zasady „Diagnoza oparta na dowodach”.

Dowiedz się więcej

WSPÓŁPRACA

Mamy przyjemność współpracować z cenionymi instytucjami, ośrodkami i firmami zaangażowanymi
w działania z obszaru psychologii transportu i pracy.

NEWSLETTER

Informacje o nowościach i promocjach.
Zapisz się do naszego newslettera już dziś!
Subscription Form

KONTAKT

Masz do nas pytania? Chcesz dowiedzieć się więcej?
Skontaktuj się z nami!

tel.: +48 504 207 947

Contact Form
https://optimis.com.pl